İletişim

 

- İ L A N -
S.S.595 SAYILI KÜTAHYA YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Kooperatifimizce 01.08.2018 - 31.07.2019 Tarihleri arası 1 yıllık yağlık ayçiçeği, Arpa, Buğday mübayaası ile rafine - margarin yağ, fenni yem, kimyevi gübre, ayçiçek tohumluğu, market mamülleri vs. indirme istifleme hammaliye işleri ihalesi teklif alma sureti ile yapılacaktır.
1- Alınacak ürünlerin kooperatif kapalı deposuna veya açığa indirme - istifleme, tahmil-tahliye işleri teklif alınmak sureti ile eksiltmeye çıkarılacaktır.
2- İhale 30/07/2018 Pazartesi Günü saat 14:30'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Afyon Caddesi No:74 Trakya Birlik / Kütahya Adresindeki Kooperatifimiz idare binası toplantı salonunda kapalı zarf usulü yapılacaktır.
3- Teklif mektupları ihale saatinden evvel yatırılmış geçici teminat makbuzu ile birlikte ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.
4- Hammaliye ihalesine ait geçici teminatı nakit olarak 2.000.00.-TL olup ihale saatinden evvel Kooperatifimiz veznesine makbuz karşılığı yatırılacaktır.(Ayrıca ihale bitişinde 1,000.00.- TL Nakit kesin teminat olarak alınacaktır.)
5- Hammaliye işine ait şartname mesai saatleri içerisinde kooperatifimizde görülebilir.
6- Kooperatifimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

 

YÖNETİM KURULU